W Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard w Nowym Sączu został wykonany pierwszy zabieg PCI w niewydolności serca ze wspomaganiem pompą mechaniczną serca.