PROF. DR HAB. N. MED

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek jest wybitnym kardiologiem z wieloletnim doświadczeniem, który łączy specjalistyczną wiedzę z praktyką. Propaguje zdrowy tryb życia i skupia się na edukacji społecznej w zakresie chorób układu krążenia. Jest również twórcą jednej z największej w Polsce sieci placówek kardiologii interwencyjnej – GVM Carint Holding, gdzie wspiera rozwój nowych inicjatyw, w tym najnowsze technologie, krajowe i międzynarodowe promując branżę medyczną, działając prozdrowotnie, a także popularyzuje innowacyjne usługi medyczne.

PROF. DR HAB. N. MED

Dariusz Dudek

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek jest wybitnym kardiologiem z wieloletnim doświadczeniem, który łączy specjalistyczną wiedzę z praktyką. Propaguje zdrowy tryb życia i skupia się na edukacji społecznej w zakresie chorób układu krążenia. Jest również twórcą jednej z największej w Polsce sieci placówek kardiologii interwencyjnej – GVM Carint Holding, gdzie wspiera rozwój nowych inicjatyw, w tym najnowsze technologie, krajowe i międzynarodowe promując branżę medyczną, działając prozdrowotnie, a także popularyzuje innowacyjne usługi medyczne.

Jest Prezydentem Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2020-2022). Zasiada na stanowisku przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2011 r., a także wchodzi w skład Rady Fundacji Cardiovascular Center Foundation. Był członkiem Komitetu Programu Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczącym Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2011-2013, a w kadencji 2014-2016 przewodniczył Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych EAPCI- Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W latach 2014-2016 oraz 2016-2020 objął funkcje przewodniczącego Rady Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Jest Prezydentem Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2020-2022). Zasiada na stanowisku przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2011 r., a także wchodzi w skład Rady Fundacji Cardiovascular Center Foundation. Był członkiem Komitetu Programu Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczącym Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2011-2013, a w kadencji 2014-2016 przewodniczył Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych EAPCI- Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W latach 2014-2016 oraz 2016-2020 objął funkcje przewodniczącego Rady Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Profesor Dudek jest autorem licznych publikacji naukowych oraz laureatem wielu nagród, w tym m.in.: Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Rady Ministrów w 2012 r. za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Dwukrotnie został nagrodzony tytułem Człowieka Roku w plebiscycie Gazety Krakowskiej. W 2014 od Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a także został wyróżniony w XIV edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii: Lider roku 2013 w ochronie zdrowia – zdrowie publiczne.

W 2016 otrzymał prestiżową nagrodę „Kroki Milowe” za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu nowych rozwiązań kardiologicznych oraz rozpowszechnianie idei interwencyjnego leczenia zawału serca.

Profesor Dudek jest autorem licznych publikacji naukowych oraz laureatem wielu nagród, w tym m.in.: Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Rady Ministrów w 2012 r. za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Dwukrotnie został nagrodzony tytułem Człowieka Roku w plebiscycie Gazety Krakowskiej. W 2014 od Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a także został wyróżniony w XIV edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii: Lider roku 2013 w ochronie zdrowia – zdrowie publiczne.

W 2016 otrzymał prestiżową nagrodę „Kroki Milowe” za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu nowych rozwiązań kardiologicznych oraz rozpowszechnianie idei interwencyjnego leczenia zawału serca.

Zainicjował „Klub Pacjenta”, który od 2011 r. prowadzony jest w formie cyklicznych spotkań, a jego celem jest edukacja zdrowotna w kwestii chorób serca wśród pacjentów i ich rodzin, a także zapobieganie ponownemu występowaniu ostrych stanów kariologicznych, które mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.

Omawiane są tam sposoby postępowania po zawale serca, zabiegach interwencyjnych i zachęca się do prowadzenia zdrowego trybu życia. Ponadto organizowane są imprezy plenerowe, które aktywizują chorych do bezpiecznego uprawiania sportu (np. coroczny Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Pacjentów “Przegoń Zawał” podczas Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego w Krynicy).

Prewencyjnie prowadzone są także działania w ramach cyklicznych akcji profilaktycznych z okazji Światowego Dnia Serca. W Klubie bierze regularnie udział ok. 5 tys. pacjentów kardiologicznych. Spotkania te odbywają się w kilkunastu ośrodkach kardiologii inwazyjnej w Polsce południowo-wschodniej. Działalność „Klubu Pacjenta” zaowocowała dwukrotnie uhonorowaniem Profesora za działalność prospołeczną

Dariusz Dudek

Kontakt/przyjmowanie pacientów:

Krakowskie Centrum Diagnostyczno Kliniczne
ul. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków

+48 12 621 15 20
+48 696 18 47 97

rejestracja@kcdk.pl